Doklady při prodeji


Při prodeji vozu je důležité mít s sebou následující dokumenty, bez kterých nebude možné prodej uskutečnit.

Pro fyzickou osobu
  • platný občanský průkaz
  • při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě
Pro fyzickou osobu - OSVČ
  • občanský průkaz
  • při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě
Pro právnickou osobu
  • platný občanský průkaz
  • při nepřítomnosti majitele nebo jednatele právnické osoby, na kterou je prodávaný vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě
Potřebné doklady k vozu
  • velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • povinném ručení – zelená karta